Реализација пројекта

По конкурсу у 2017. години, у области заштите и очувања непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа у АП Војводини, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама финансирао је пројекат тадашњег Културног центра општине Темерин под називом „Формирање веб странице, виртуалног музеја и обезбеђивање приступа особама са посебним потребама у Етно-парку „Брвнара“ у Бачком Јарку“.
Том приликом, за потребе промовисања, очувања, заштите и презентовања непокретног културног и музејског наслеђа широкој маси популације израђен је веб сајт Културног центра (www.kctemerin.org.rs), установе задужене за бригу над овим спомеником културе. У оквиру веб сајта постављена је видео анимација - електронска капија реалног музеја која омогућава панорамски приказ сталне поставке Етно-парка као и презентовање појединих репрезентативних експоната са сталне поставке, 3D мапирањем. Ради обезбеђења приступа споменику културе особама са посебним потребама, реализацијом пројекта, израђене су четири мобилне метално-дрвене прилазне платформе, тј. чврсте површине постављене под углом у односу на хоризонталну раван, на сваком појединачном објекту (главна зграда – брвнара, вајат, млечар) као и на улазној капији. Стога, интеграцијом техничко-технолошког система опремљености помоћу овог пројекта омогућава се испуњавање обавезних елемената приступачности прописане Правилником за особе са инвалидитетом и особе смањене покретљивости (старе особе, труднице, особе чија је могућност несметаног кретања привремено или трајно смањена услед баријера са којима се сусрећу).

http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/