Музејска учионица

Музејска учионица је пројекат који се реализује кроз експерименталне наставне часове у Етно-парку „Брвнара“, а односе се на реализацију наставних јединица и садржаја наставног плана и програма основних школа и предшколских установа који корелирају са садржајима сталне поставке Етно-парка.