Kolibri star 2019.

Na osnovu pravilnika Dečijeg muzičkog festivala „Кolibri star“, Кulturni centar „Lukijan Mušicki“ Temerin raspisuje konkurs za učešće na festivalu „Кolibri star 2019“, koji će se održati 25. maja 2019. godine u velikoj sali Кulturnog centra „Lukijan Mušicki“ Temerin.

Ciljevi muzičkog festivala su:
- kroz obrazovno-muzičke aktivnosti pružiti deci priliku da izraze svoj umetnički talenat i kreativnost,
- promovisanje međunarodnog kulturnog dijaloga i zajedničkog stvaralaštva,
- doprinost razvoju muzičke kulture učesnika i publike,
- podsticanje školskih uprava da daju veću podršku mzičkom školskom radu.

Na festivalu mogu da učestvuju deca od 5 do 14 godina, koja će biti podeljena u kategorije.
Popunjene prijavne forumulare treba dostaviti u kancelariju КC „Lukijan Mušicki“ Temerin do 5. aprila 2019. godine. Učesnici će biti lično obavešteni o tačnom terminu nastupa na audiciji, gde treba da ponesu USB sa izabranom muzičkom podlogom pesme koju pevaju. Dečije pesme, matrice i prijavni listići mogu da se nađu na sajtu КC „Lukijan Mušicki“ Temerin na adresi www.kctemerin.org.rs.
Pesme koje se izvode moraju biti isključivo na srpskom ili mađarskom jeziku.
Nastup takmičara može da prati plesna tačka koje izvode predškolska ili školska deca, po izvođaču najviše četvoro dece.
Stručni žiri nakon preslušanih tonskih snimaka sa audicije donosi odluku o finalistima. Na finalnom takmičenju deca nastupaju sa pesmom prilagođenom njihovom uzrastu.
Stručni žiri od pet članova na finalnom takmičenju dodeljuje treću, drugu i prvu nagradu po kategorijama. Proglašava se pobednik publike. Svi izvođači dobijaju zahvalnice.
Na osnovu prijavnih listića sva deca će biti pojedinačno obaveštena o tačnom terminu nastupa na audiciji.
Detaljne informacije možete dobiti na broju 021/843-883 ili 069/718-016.