Realizacija projekta

Po konkursu u 2017. godini, u oblasti zaštite i očuvanja nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog nasleđa u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama finansirao je projekat tadašnjeg Kulturnog centra opštine Temerin pod nazivom „Formiranje veb stranice, virtualnog muzeja i obezbeđivanje pristupa osobama sa posebnim potrebama u Etno-parku „Brvnara“ u Bačkom Jarku“.
Tom prilikom, za potrebe promovisanja, očuvanja, zaštite i prezentovanja nepokretnog kulturnog i muzejskog nasleđa širokoj masi populacije izrađen je veb sajt Kulturnog centra (www.kctemerin.org.rs), ustanove zadužene za brigu nad ovim spomenikom kulture. U okviru veb sajta postavljena je video animacija - elektronska kapija realnog muzeja koja omogućava panoramski prikaz stalne postavke Etno-parka kao i prezentovanje pojedinih reprezentativnih eksponata sa stalne postavke, 3D mapiranjem. Radi obezbeđenja pristupa spomeniku kulture osobama sa posebnim potrebama, realizacijom projekta, izrađene su četiri mobilne metalno-drvene prilazne platforme, tj. čvrste površine postavljene pod uglom u odnosu na horizontalnu ravan, na svakom pojedinačnom objektu (glavna zgrada – brvnara, vajat, mlečar) kao i na ulaznoj kapiji. Stoga, integracijom tehničko-tehnološkog sistema opremljenosti pomoću ovog projekta omogućava se ispunjavanje obaveznih elemenata pristupačnosti propisane Pravilnikom za osobe sa invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti (stare osobe, trudnice, osobe čija je mogućnost nesmetanog kretanja privremeno ili trajno smanjena usled barijera sa kojima se susreću).

http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/